Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
  

indultunk 2009.február 2.-án

 

Üdvözlünk honlapunkon,

 

az Arvisura szellemében,

 

a Hun Törzsszövetség újjászületésében,

 

a Magyarság szellemiségének felvirágoztatásában, Hitben, Egységben!

Kép

 

o o o 

 

Harapi, Kaltesi építési tudós

(Kr.e. 3900 körül) tudománya terjedt el a 24 Hun Törzsszövetségben.

 

- Áradás ellen a folyóparti házakat egy 2 diófa magasságú dombra kellett felépíteniük, mert az Égi-eredetű Harapi építkezési törvénye ezt rótta le és az utódai is ehhez ragaszkodtak.

- A Harapi-féle építkezési módot igen ésszerűnek tartották. A Ménes birodalmi bölcsek azt mondták „ők olyanféle építkezésre törekszenek, amelyet nem lep el az iszap, és nem hord be homokvihar, s így emlékük örökké élni fog!"  

 

 

 

Kép

A  R  V  I  S  U  R  A

 

Földi Élet hajnalán az Égből jött Ősanyánk,

Anyahita-Ardvisura elhozta tanítását.

Igazat szólt! …Arvisura.

Ata-Isis Ősatyánk megteremté birodalmát,

Gyermekei a Tóremek megalkotják a hét szintes Életfát.

Földi világ, Égi világ Egy lesz.

Anya hite terjed, mert egyek leszünk az Égiekkel, kik elküldték a tudást.

Egybe kelt az Ég a Földdel, annak jó Életével, fákkal, növényekkel, állatokkal emberekkel.

A tudás, a hit, a szeretet eggyé kovácsolta az alsó világot.

Szövetséggé Agaba tette, az örök időkre megkötött 24 Hun Törzsünk Szövetségét.

Földi – Égi Birodalom a miénk, hol Hit, Szeretet és a Tudás. Mert a Világfán élők nem maradnak soha egymaguk. Szövetség a Földön az Égben.

Anyahita Ősanyánk gyermekei szétszóródtatok a Földön.

Éltünk e szellemben, összetartozván jóban s rosszban.

De több ezer év után Égi-Földi szövetségünk meggyengült.

Hol a hitünk, hol a szeretetünk?

Ardvisura-Anyahita, az Igazszólás benned van, ha hiszed és megéled az Életfa egységét, annak szeretetét, melynek része vagy.

Legyünk eggyé Hun testvérek, kik egy Anyától származunk, egy Vérből.

Magyarok, Úzok, Jászok, Kunok, Avarok, Kabarok és Székelyek.

Kazahunok. Türkök, Lettek, Bolgárok, Manysik, Hantik, Marik, Tatárok, Mongolok,  Manzsuk, Suomák, Vótok, Baskirok, Ujgurok,  Észtek, Komik, Csuvaszok, Vepszék, Mordvinok.

Szkíták, Saka-szkíták, Pamír-szkíták, Parszi-szkíták, Baka-szkíták.

Örmények, Kovádok, Sambék, Karjalaiak, Garaúzok, Szavárdok, Élamiták, Hokjenek, Fokjenek, Hikszoszok, Pártusok, Sumirok, Szabírok, Szogdok, Ahájok, Barszilok, Muromák, Mescserek, Akkádok, Alánok, Kurdok, Onugorok, Tuvák, Burjátok, Káldorok, Etruszkok, Baszkok.

Jürcsik, Ajnók.

Indijók, As, Maja, Béla és Kecsuák…

Sokan elvesztek, sokan beolvadtak, sokan megfogyatkoztak.

Arvisura, a titkok őrzője, az Igazszólás üzen nekünk.  

Vízöntő Világhónap hajnalán, Tiszta vizet önts a kupába a Tiszta forrásból!

Test, Lélek, Szellem, Ég, Föld…a Nagy Természet segít az úton.

Tudd, rajtunk múlik.

 

Vízöntő Világhónap hajnalán – az Arvisura az Árvíz Ura

ibos

Kép

o O o 

 

A Havaruti Nagyszalán (Kre. 3981-3965), a Nagy-Tot* az évezredek tapasztalatait figyelembe véve mondta:

- A nagy Mindenség minden mozzanata hatással van az emberiségre és az Égites­tek megnyilvánulásaira. A Bika, Kos és Halak Világhónapjának öldöklő évezredei után Joli-Tórem Földje elérkezik a Vízöntő Világhónapjába, amikor az emberevés megszün­tetése, a Szeretet tanának megértése után az emberiség rájön arra, hogy az öldöklések helyett mindenkinek dolgoznia kell. A lopások, hazug vagyonszerzések nem terem­tenek örökéletűeknek gondolt jólétet; ezt csak a békességes munka és a természet tit­kainak kifürkészése adja meg.

Kép

 Pálos Kolostor 2009. augusztus 8.-án

o O o 

 

 

 

 

 

o O o 

 

Pogányos hitvallás magyarul

 

Hol vagy erős pogány sereg,

Hős Vata, bálványos berek?

Hol alszol bátor Bocskay?

Kossuth dicső csapatjai?!

 

A bősz magyar vér nem buzog?

Mint gyáva, hitvány koldusok

Könyörgünk már az életér'?

Hadúr öszvérként mendegél?

 

Ó nem, ilyet ne higgyetek -

Hadúr itt van közöttetek,

Hadúr a roppant Őspogány

Üget sötétpej vadlován.

 

Szegődjünk hát nyomába mi

Gyávaságot irtani,

Álljuk helyünket emberül -

Ki küzd megél, más elmerül.

 

Megáll Isten, meg a világ,

Gyönyörrel bámul ily csudát,

Hogy vasököllel ha akar,

Szabad s egész lesz a magyar.

  (1922 július-augusztus)    József Attila

 

József Attila: ŐSAPÁM

 

Sz. Szigethy Vilmosnak

 

Fakó köntösben, hószín ménlován,

Álomban, éjjel, itt jár Ősapám,

Ruhája egyszerű, díszt nem visel,

De nagy szemében őserő tüzel.

 

Dús hosszú fürtje barna mint a föld,

Vasmarka kérges, nagy tusákra tört,

Süvegje mellett karvalyszárnya száll,

Előtte messze száz vitéz halál.

 

Rézarca, mint a gondos est, nyugodt,

- Kacagni tán soha nem is tudott -

Nyakán feszülnek holló-vérerek,

Tömbmelle vulkán tengerek felett.

 

Leszáll lovárul - tán Hadúr maga! -

Bronzajka mozdul s nem hallik szava,

Rám néz, szemembe, kezet fog velem,

Bús apa bús fiával, csendesen.

 

1922. október

 

József Attila: A Szent Jobb ünnepén

 

Keresztények, ti hajtsatok fejet -

A mai nap az örökéltü Szent Jobb

Malasztja száll s a hívő lelkeket

Megedzi. Zengjen zsoltárunk - ott fent jobb

 

Lesz élni majd, ha bús fejünk felett

Az Úr hatalmával vigyáz a Szent Jobb -

Oh áldjuk, áldjuk százszor e kezet

S emelkedjünk fel Krisztushoz, ki lent volt.

 

De ti, pogány ősöknek vérei

Nagy daccal mégse szálljatok Neki -

E kéz apáinkat halomra ölte

 

S Hadúr e népet akkortól veri,

Mikor hitének gyáva lett örökre,

Mikor e kéz erős hitünk kiölte.

1922. aug. 18.

 

 

József Attila: Nem, nem, soha!

 

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,

Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!

Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!

Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

 

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,

Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,

Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,

Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

 

Majd nemes haraggal rohanunk előre,

Vérkeresztet festünk majd a határkőre

És mindent letiprunk! - Az l

 

Japán

2010.09.29

Shokotu Faisi japán történész levele

 

Martonvásári hagyományőrző rendezvény és szer

2010.08.25

Martonvásári hagyományőrző rendezvény és szer 2010. 09. 18.

 

Segítséget vár Mongólia

2010.02.08

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek

Széchenyi Imádsága

2010.01.31

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hit

Ázsiai képes utibeszámoló

2010.01.20

 

Fontosság?

2009.11.18

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek | Hozzászólások: 0

Eltűnnek a Kárpátaljai magyarok?

2009.11.12

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek

Ujgur szabadságharcosokat végeznek ki Kínában

2009.11.09

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek

A többségünk idősebb, mint Szlovákia

2009.10.16

Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek

Róma fél

2009.09.20

1000 év sem volt elég. Koppány, Vatta! Róma! Hittérítés, erőszak.

Hol a Hit, a Szeretet, az Igazság! Őseinkben, vagy Rómában keresendő!

Vagy: Nimród, Gilgames, Atilla, Buda, Csaba, Baján, Álmos, Árpád, Taksony, Vérbulcsu, Koppány, Vazul, Vatta...

Alföldi Géza

Örök magyar

Mondják: a hitünk olaszoktól kaptuk,
kultúrát a németek adtak,
harcolni a török tanított meg,
énekelni a szlávok...

nem vitázok!

leszek hitetlen, tudatlan,
harcban esetlen, ügyetlen a dalban,
visszaadok mindent, amit mások
magukénak akarnak vitatni belőlem!
nem kell idegen. Valami marad
a végén, ami csak magyar bennem,
amit Ázsiából hoztunk, s
el nem sikkasztották aljas századok,--

ha egyetlen porszem talán,--
de az új világ új hajnalán
felépítem belőle majd
az igazi, az ősmagyart!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek